Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε το νέο φύλλο της Νέας Προοπτικής


Νέα Προοπτική - Τεύχος 599, Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:
http://eek.gr/images/Stuff/Doc/Nea_Prooptiki/2015/600/600.pdf

ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΘΡΩΝ:
http://eek.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3600%3Anea-prooptiki-teyxos-600

Δεν υπάρχουν σχόλια: